– Kontakt

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych Psychicznie
ul. Fryderyka Chopina 9
64-730 Wieleń

tel: 67-256-10-55
Fax: 67-256-12-40
e-mail: sekretariat@dpswielen.com.pl

Dyrektor DPS Janusz Szeląg:
tel: 67-256-10-55 w.42
e-mail: dyrdpswielen@wp.pl

Back to top