Biuletyn Informacji Publicznej

    • Kontrast
    • Układ strony
    • Rozmiar czcionki

Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu

Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu jest placówką przeznaczoną dla 68 mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Do dyspozycji mieszkańców jest w pełni wyposażona baza mieszkaniowa, pozbawiona barier architektonicznych, zgodna ze standardami określonymi w tego typu placówkach. Dom otoczony jest przepięknym parkiem, umożliwiającym mieszkańcom kontakt z przyrodą oraz odpoczynek w atmosferze spokoju.

W ramach działalności Domu, mieszkańcy korzystają z terapii zajęciowej dostosowanej do możliwości psychofizycznych. Instruktorzy terapii pracują nad odpowiednim doborem prac, biorąc pod uwagę wiek, zainteresowania, stan fizyczny i psychiczny, jak również dbają o odpowiednie zainteresowanie i zmobilizowanie mieszkańca. Do dyspozycji są sale dziennego pobytu, świetlica oraz możliwość korzystania ze sprzętu siłowego. Realizowane są również potrzeby religijne i kulturalne mieszkańców.

Na terenie Domu funkcjonuje grupa teatralna o nazwie „mała scena”, której członkowie poprzez teatroterapię mogą wyrazić siebie, swoje emocję oraz przezwyciężać bariery psychologiczne i społeczne. Poprzez liczne występy na przeglądach, imprezach kulturalnych, występach dla Seniorów czy współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury potrafią lepiej funkcjonować społecznie oraz podnosi to ich własną samoocenę. Ponadto mieszkańcy Domu uczestniczą w wielu imprezach kulturalnych: wystawach, festiwalach, koncertach, turniejach, przeglądach organizowanych przez zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej. Dodatkowo przy placówce powstało Stowarzyszenie Pro-Subsidium, którego celem jest między innymi świadczenie różnorodnych form samopomocy, wspieranie finansowe, szkoleniowe i techniczne, jak również promocja i ochrona zdrowia psychicznego.

Back to top