– Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego

  • Kontrast
  • Układ strony
  • Rozmiar czcionki

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 60 m3 zgodnie z polską normą PN-C96024:2011 (lub normą równoważną L1) dla Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu.

 • Typ: Aktualne
 • Status: Aktualne
 • Tryb: nieograniczony
 • Rodzaj zamówienia: Dostawa
 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu
 • Numer zamowienia: 761962-N-2020
 • Termin składania ofert / wniosków: 2020-12-14 00:00
 • Ogłoszono dnia: 2020-12-04 09:40:32 przez bip
Back to top